Verhaal 08 Jun 2020

‘Echt gelukkig word je pas, als je iets voor een ander kunt betekenen’

Van de mensen die vrijwilligerswerk doen, zegt 91% gelukkig te zijn, tegen 85% van de mensen die geen vrijwilligerswerk doen. In 2018 zei 48% van de Nederlanders van 15 jaar of ouders in de afgelopen 12 maanden vrijwilligerswerk te hebben gedaan. Drie op de tien gaven aan in de afgelopen vier weken actief te zijn geweest als vrijwilliger. (uit onderzoek door CBS in 2020)

‘Per 1 april 2020 vervul ik vanuit wijkcentrum Escampade de rol van co√∂rdinator Vrijwilligerspunt en Burenhulp. Ik zie het als een kans om een stukje geluk te kunnen bieden aan mensen! Ik vervul de rol vanuit de volgende overtuiging: het geeft voldoening, energie en dus geluk als je iets nuttigs doet. Iets waar je goed in bent, waarbij je even iets anders doet of ergens anders bent. Iets doen waarmee je een ander blij maak. Iets doen waardoor je gewaardeerd wordt en gezien wordt als persoon. Het levert al zoveel op, dat het verdienen van geld voor het doen van de taak niet meer het belangrijkste blijkt.

Tijdens de Coronacrisis hebben mensen uit heel Den Haag zich spontaan aangemeld om op vrijwillige basis iets voor kwetsbare wijkbewoners te doen. De energie om iets voor anderen te willen doen, om iets te willen doen in de wijk, die willen we vasthouden in de toekomst, als het Coronavirus tot het verleden behoort

Met regelmaat zal ik nieuwe vrijwilligersvacatures gaan delen via Facebook, via de wijkkrant, of via het bord voor wijkcentrum Escampade. Als je vrijwilligerswerk wilt doen en je vindt niet precies wat je zoekt, neem dan contact op met mij of een van mijn collega’s, want we helpen je graag op weg. Er is bijvoorbeeld van alles te vinden voor iemand die meer buiten wil zijn, meer wil bewegen, graag gesprekken voert men mensen.
We denken vanuit mogelijkheden en vanuit uw behoefte.

Graag ontmoet ik u via het Vrijwilligerspunt en Burenhulp Escampade.’

Saskia Zwinkels
tel: 06 28 22 31 51
s.zwinkels@mooiwelzijn.nl

Coördinator Vrijwilligerspunt en Burenhulp Escampade
Servicepunt XL Escampade
Tel: 070 205 23 60
vrijwilligerspuntescamp@mooiwelzijn.nl