Klachtenregeling

Ben je niet tevreden over onze dienstverlening?

Onze medewerkers bieden op professionele en zorgvuldige wijze begeleiding aan onze vrijwilligers. Toch kan het voorkomen dat je als vrijwilliger niet tevreden bent. Bespreek dit dan met je begeleider. Zo kunnen wij gezamenlijk kijken of we tot een oplossing kunnen komen. Kom je er samen niet uit? Dan kun je een klacht indienen over onze dienstverlening.
In de Xtra klachtenregeling staat aangegeven hoe.

We werken anders omwille van het coronavirus

We willen er samen voor zorgen dat zo weinig mogelijk mensen ziek worden door het coronavirus. Daarom gaan we deze weken anders werken. U kunt nog steeds bij ons terecht. De komende periode gebeurt dit op een andere manier dan u gewend bent. Voor de nieuwe werkwijze klik hier