Xtra hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei 2018 ingegaan. Via onderstaande links kun je onze privacyverklaring privacyreglement lezen. Hierin kun je lezen hoe Xtra, op basis van de AVG, met persoonsgegevens omgaat en welke rechten en plichten uit de AVG voortvloeien voor jou.

Privacyverklaring Xtra

Privacyreglement Xtra

We werken anders omwille van het coronavirus

We willen er samen voor zorgen dat zo weinig mogelijk mensen ziek worden door het coronavirus. Daarom gaan we deze weken anders werken. U kunt nog steeds bij ons terecht. De komende periode gebeurt dit op een andere manier dan u gewend bent. Voor de nieuwe werkwijze klik hier