Veelgestelde vragen

Hieronder vind je veelgestelde vragen en antwoorden over vrijwilligerswerk bij een van de organisaties bij Xtra.

Vragen over Verklaring Omtrent Gedrag

1. Wat is een VOG?
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar is voor het uitvoeren van een specifieke taak in de samenleving.
De organisatie Justis screent personen die een VOG aanvragen en geeft ook de VOG’s af.

Je krijgt in ieder geval een VOG als je geen strafbaar feit hebt gepleegd dat relevant is voor een specifieke (vrijwilligers)taak.
Lees meer over de VOG op de website van Justis.

2. Waarom heb ik een VOG nodig als ik als vrijwilliger bij jullie ga werken?
Met een VOG kun je als vrijwilliger aantonen dat je in het verleden niet iets hebt gedaan dat het vrijwilligerswerk dat je wilt uitvoeren in de weg staat.

Het doel is het voorkomen van vormen van grensoverschrijdend gedrag door vrijwilligers. De VOG is hiermee een belangrijk onderdeel voor organisaties die met vrijwilligers werken en dus ook belangrijk voor ons.

Lees meer over het (gratis) aanvragen van een VOG als vrijwilliger op de website van Justis.

3. Hoe gaat een VOG aanvraag in zijn werk?
Een VOG wordt door jou als vrijwilliger zelf aangevraagd, nadat je daarvoor een digitaal verzoek hebt ontvangen van je begeleider of iemand anders van de organisatie. Je kunt de link activeren met je DigiD. Als dit een probleem is, kun je dit bespreken met je begeleider.
Indien je zelf niet in staat bent een VOG digitaal aan te vragen, is het mogelijk dat de VOG schriftelijk wordt aangevraagd via de gemeente. Een digitale kopie van de VOG wordt door je begeleider opgeslagen in een daarvoor ingericht digitaal registratie systeem.

Vragen over de vrijwilligersovereenkomst, verzekering en vergoeding

4. Een vrijwilligersovereenkomst: wat is dit?
Als je als vrijwilliger bij een van onze organisaties vrijwilligerswerk gaat uitvoeren, teken je een vrijwilligersovereenkomst. In deze overeenkomst vul je jouw contactgegevens in en de dagen waarop je jouw vrijwilligerswerk uitoefent. Ook staat hierin vermeld welke rol, functie en.of taken je gaat uitvoeren. Daarnaast teken je dat je akkoord gaat met de regels voor vrijwilligerswerk zoals wij die onderschrijven. Klik hier voor onze vrijwilligersovereenkomst.

5. Wat kan ik als vrijwilliger van mijn begeleider verwachten?
Een begeleider introduceert jou als vrijwilliger in de organisatie en zorgt dat je begeleid wordt. (persoonlijk of samen met andere vrijwilligers.)
Als vrijwilliger kun je altijd een beroep doen op je begeleider. Ook is het mogelijk om daarnaast specifieke afspraken te maken over de begeleiding.

6. Ben ik verzekerd voor mijn vrijwilligerswerkzaamheden?
Als vrijwilliger bij een van onze organisaties ben je verzekerd: Wettelijke Aansprakelijkheid en ongevallenverzekering.
Als de gemeente waarin je als vrijwilliger actief bent, en collectieve verzekering heeft afgesloten voor vrijwilligers, word je als vrijwilliger via de gemeente aangemeld voor deze verzekering. Voor de gemeenten waar dit niet het geval is, heeft Xtra een eigen polis afgesloten. In Den Haag zijn vrijwilligers verzekerd via de Haagse Polis, de gratis verzekering van de Gemeente Den Haag 

7. Ontvang ik een vergoeding voor het vrijwilligerswerk?
Als vrijwilliger ontvang je geen vaste onkostenvergoeding. Mochten er toch onkosten gemaakt (moeten) worden, overleg dan altijd eerst met je begeleider. Via onze onkostenregeling kun je dan de gemaakte kosten declareren. Als je als vrijwilliger bij ons aan de slag gaat, informeert je begeleider je hierover.

Vragen over Doejeookmee.nl en Den haagdoet.nl

8. Wat is het verschil tussen Denhaagdoet.nl en Doejeookmee.nl?
Op Denhaagdoet.nl vind je vrijwilligersvacatures voor heel veel soorten vrijwilligerswerk in Den Haag: van bijvoorbeeld scheidsrechter bij een voetbalclub, fietsenmaker, horecavrijwilliger, gastheer-/vrouw bij een ziekenhuis tot helpen bij een dierenopvang. Tientallen organisaties in Den Haag die werken met vrijwilligers plaatsen hun vacatures op de website Denhaagdoet.nl.

Op deze website, Doejeookmee.nl vind je de vacatures die afkomstig zijn van de organisaties die onder Xtra vallen: Mooi welzijn, Voor welzijn, Zebra welzijn, JongLeren, MEE Zuid-Holland Noord, JIP, JIT, SMW+, VTV. Deze vacatures zijn allemaal gericht op het sociale aspect: als inwoner wil je graag een bijdrage leveren aan jouw wijk en andere inwoners uit jouw wijk helpen.

Doejeookmee.nl is voor zowel vrijwilligers die al vrijwilligerswerk doen bij een van onze organisaties, als voor inwoners die vrijwilligerswerk wíllen gaan doen. Documenten zoals ons vrijwilligersbeleid en vrijwilligersovereenkomst vind je ook op deze website.

Op Doejeookmee.nl vind je ook vrijwilligersvacatures buiten Den Haag, omdat meerdere van onze organisaties in regio Leiden en Delft ondersteuning bieden aan inwoners en we daar ook regelmatig vrijwilligers zoeken om ons te helpen.

We werken anders omwille van het coronavirus

We willen er samen voor zorgen dat zo weinig mogelijk mensen ziek worden door het coronavirus. Daarom gaan we deze weken anders werken. U kunt nog steeds bij ons terecht. De komende periode gebeurt dit op een andere manier dan u gewend bent. Voor de nieuwe werkwijze klik hier