Vrienden van Xtra

De vrienden van Xtra is een kleine, onafhankelijke stichting, die vrijwilligers van Xtra ondersteunt. Vrijwilligers kunnen, altijd in overleg met hun begeleider, een aanvraag doen voor een activiteit of project waar geld voor nodig is. Binnen Xtra wordt bekeken of er financiële ruimte is.

Voorbeelden van aanvragen
– Een bedrag om materiaal aan te schaffen waarmee vrijwilligers beter of fijner hun werk kunnen doen.
– Kosten voor een vrijwilligersactiviteit van Xtra. Voorwaarde is wel dat vrijwilligers het initiatief tot die activiteit hebben genomen en bij de inhoud betrokken zijn.
– Een financiële bijdrage voor een gelegenheid zoals feest of diner. (Als het reguliere vrijwilligersbudget niet volstaat én de viering/gelegenheid een bepaalde toegevoegde waarde heeft.)
– Een bijdrage voor deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers.

Praktische voorwaarden
– De aanvraag moet tussen de € 100 en € 1.000 liggen
– Maximaal één aanvraag per jaar per aanvrager
– Een aanvraag is altijd eenmalig
– Er kunnen geen aanvragen worden ingediend voor individuele vrijwilligers
– Er kunnen aanvragen worden ingediend voor ongeregistreerde vrijwilligers, mits wordt toegelicht waarom zij niet geregistreerd zijn.

Hoe indienen?
Vrijwilligers betrekken hun begeleider bij het idee voor een aanvraag bij de De Vrienden van Xtra. De begeleider vult het daarvoor bestemde format in (te vinden op het handboek van Xtra).
Het format kan gestuurd worden naar de ambtelijk secretaris van de Vrienden van Xtra, Gerard Jellema via g.jellema@xtra.nl.
Telefonisch contact is ook mogelijk, als er bijvoorbeeld vragen zijn over de inhoud of formulering van een aanvraag: 06-24 43 95 56.