Vrijwilligersraden

Een vrijwilligersraad is er voor onze vrijwilligers en vormt het aanspreekpunt en klankbord voor de vrijwilligers.

Waar kun je terecht

De leden van de raad zetten zich in om de positie van alle vrijwilligers te behartigen. Vrijwilligers kunnen bij de leden terecht met vragen en vooral ook met idee├źn die er leven. Op dit moment zijn er 7 vrijwilligersraden actief. De leden van de vrijwilligersraden zijn te bereiken via onderstaande e-mailadressen. Begeleiders van vrijwilligers kunnen ook de weg wijzen naar de leden van de vrijwilligersraad.

We werken anders omwille van het coronavirus

We willen er samen voor zorgen dat zo weinig mogelijk mensen ziek worden door het coronavirus. Daarom gaan we deze weken anders werken. U kunt nog steeds bij ons terecht. De komende periode gebeurt dit op een andere manier dan u gewend bent. Voor de nieuwe werkwijze klik hier